Olet täällä

Asiakaslähtöinen myynti ja palvelu

Asiakaslähtöinen myynti ja palvelu

Asiakaslähtöinen myyntityö on asiakaspalvelua parhaimmillaan: se tähtää asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen yrityksen tarjoamin ratkaisuin. Räätälöidyn valmennuksen avulla yritys voi päivittää palvelukulttuuriaan ja saa vietyä markkinoinnin toimenpiteitä asiakaspalvelun etulinjaan. Valmennuksen avulla aktiivinen myyntityö voidaan istuttaa osaksi asiakaspalvelua.

Yrityskohtaisesti räätälöitävässä valmennuksessa käydään läpi erilaisia uniikkeja asiakastilanteita ja niissä toimimista, sekä annetaan eväitä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

Tavoitteena on, että osallistuja

 • saa osaamista ja työkaluja asiakasymmärrykseen
 • kehittää valmiuksiaan kohdata asiakas erilaisissa palvelutilanteissa
 • oppii ennakoimaan asiakkaan tavoitteita ja tarpeita
 • oppii näkemään palvelupolun asiakkaan silmin
 • ymmärtämään myynnin merkityksen osana asiakaspalvelua
 • saa konkreettisia työkaluja myyntityön toteuttamiseen

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä toimiville asiantuntijoille. Valmennuksen toteuttamisella on oltava vahva johdon tuki ja osallistujilla valtuudet tehdä kehittämisehdotuksia nykyisiin toimintatapoihin, sillä valmennuksen tavoitteena on paitsi kehittää asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden osaamista myös siellä tehtävää työtä.

Valmennuksen sisältö

Valmennus on käytännönläheinen ja kytkeytyy tiiviisti valmennettavan organisaation arkeen. Valmennuksessa käydään läpi asiakasrajapinnassa työskentelyn osa-alueita. Sisältö räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan tämän tarpeita.

Käsiteltäviä teemoja (esimerkiksi)

 • Positiivisten asiakaskokemusten luominen
 • Vaativat asiakastilanteet
 • Asiakkuus ja asiakkaan tarpeiden kartoittaminen
 • Asiakkaan palvelupolku
 • Myynti ja markkinointi työvälineinä
 • Myyntityössä onnistuminen

Valmennuksen toteutus ja aikataulu

Aihepiiriä voidaan käsitellä muutaman tunnin herättelyluennolla, mutta syvyyttä ja työkaluja myynnin ja palvelun kehittämiseen voidaan aidosti tuottaa laajemmassa, kahden tai useamman päivän valmennuskokonaisuudessa. Myös puolikkaita valmennuspäiviä voidaan toteuttaa asiakkaan niin halutessa. Toteutustapa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspaikka

Sopimuksen mukaan Haaga-Helian tai asiakkaan tiloissa.

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu toteutustavasta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lataa esite >>

Valmennuskokonaisuudesta sanottua:

"Parasta oli ryhmähenki ja valmentajan tarjoama "hallittu kaaos", lupa keskustella ja kyseenalaistaa."

"Vapaat keskustelut ja näin jälkeenpäin myös tehtävät oli hyviä ja ne pistivät ajattelemaan työtä eri kantilta"

"Mahdollisuus saada ääni kuuluville oman talon johtajistoa myöten."

"Hyvää oli koulutuksen keskusteleva, ahaa elämykset mahdollistava luonne. Hienosti oli osattu hakea oikeanlainen oppimismuoto meidän ryhmälle."

"Näkökulma oli mielestäni oikeanlainen. Kävimme perusteita, joita sitten ryhmäpohdinnoilla sovelsimme omaan alaamme. Näin ollen tuli mietittyä asioita ensin teoreettisesti ja tämän jälkeen oli helpompi pohtia asiaa käytännönläheisesti. Uskon myös että pohdinnat ja soveltaminen oli näin syvällisempiä ja tehokkaampia."

Referenssejä

Case RAY PalveluÄssät

Countdown