Olet täällä

Toteemi - työstä oppimassa, työhön

Toteemi - työstä oppimassa, työhön

Toteemi-hanke tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat "Joustavasti työssä", "Osaamista työstä ja työhön", ja "Hyvinvointi työssä oppimisessa".  Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.

Hankkeen tuloksena on
•    luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja
•    joustaviin opintopolkuihin
•    työssä oppimiseen
•    ympärivuotiseen opiskeluun ja
•    korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Julkaisu Työn ja oppimisen liitto sisältää Toteemi-hankkeessa syntyneitä uusia innovaatioita.

Lisätietoja: Hannu Kotila (hannu.kotila@haaga-helia.fi) ja Johanna Luostarinen (johanna.luostarinen@haaga-helia.fi)

Verkkosivuilta: http://www.amktoteemi.fi/
Facebook: facebook/amktoteemi

Koordinaattori: Haaga-Helia
Projektipäällikkö: Hannu Kotila
Kesto: 2017-2019
Kumppanit:16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä
Rahoittaja: OKM

Countdown