Olet täällä

VALAA - Vaikuttava ja laadukas ohjaus

VALAA - Vaikuttava ja laadukas ohjaus

VALAA – VAIKUTTAVA JA LAADUKAS OHJAUS OPETTAJAN TYÖSSÄ

 

Projektin tavoitteena on ymmärtää, kehittää ja edistää ohjausvuorovaikutustaitoja. Projektissa tutkitaan sekä vertaisryhmän että ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikutusta.

 

Hanke on innovatiivinen hanke, jossa ohjauksen vuorovaikutuksen tutkimuksessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Haaga-Helian SalesLabia, jolloin hankkeessa saadaan biometristä dataa vuorovaikutuksesta. Lisäksi vuorovaikutuksen tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Projektissa keskeisenä fokuksena on myös ryhmäläisten oma reflektio toiminnastaan ja vuorovaikutuksestaan.

 

Projektissa mallinnetaan ohjausvuorovaikutuksen taitoja sekä levitetään niitä opettajakoulutuksissa ja työelämän erilaisissa oppimisympäristöissä.

Koordinaattori: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projektipäällikkö: Eevastiina Gjerstad
Kesto: 2019 – 2020
Rahoittaja: Helia-Säätiö

Countdown