Olet täällä

OPTY – Opitaan työhön yhdessä

OPTY – Opitaan työhön yhdessä

Tällä ESR-hankkeella kehitetään työhönvalmennusmallia yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa, huomioiden aiempaa paremmin itse valmentautujat.
Hankkeen tavoitteina on:

  • Tukea osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa heidän mahdollisuuksia suorittaa opintoja.
  • Kehittää työhönvalmennusmalli yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa, huomioiden aiempaa paremmin itse valmentautujat.
  • Vahvistaa ja kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien osaamista erityistä tukea tarvitsevan työllistyjän ohjaamiseen tai opinnollistamiseen ja arviointiin. (mm. opettaja-, erityisopettajakoulutukset).
  • Edistää yritysten ja työvalmentajien mahdollisuutta osallistua koulutus- ja kehittämistoimintaan, joka lähtee sekä kehitysvammaisten että työelämän tarpeista.
  • Etsiä ja kehittää menetelmiä, joilla saadaan ryhmän sisäistä vertaistukea vahvistettua oppimisen tueksi sekä osallistua yhteisten työpajojen ja seminaarien sisällön suunnitteluun sekä toteutukseen.

Hyviä käytänteitä levitetään myös Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksissa.
Hanketta koordinoi Invalidisäätiö ja kumppaneina ovat Aula-työkotien kannatusyhdistys ry, VATES-säätiö, Kehitysvammaliitto ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Lisätietoja Leena Nuutila ja Eija Honkanen.

Hankkeen nimi: OPTY
Koordinaattori: Invalidisäätiö
Projektipäällikkö: Leena Nuutila
Verkkosivu: www.optyhanke.fi

Kesto: 2018-2020
Kumppanit: Invalidisäätiö, Aula-työkotien kannatusyhdistys ry, Kehitysvammaliitto ja VATES-säätiö
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus

Countdown