Olet täällä

Oppijan oikeus - opettajan taito

Oppijan oikeus - opettajan taito

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa kehitetään ammattiopistojen ja lukion opettajien valmiuksia antaa opetuksessa erityistä tukea ja ohjausta.

 

 

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutusta erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen teema-alueilla. uudistuva lukiolaki ja ammatillisen koulutuksen reformi luovat uudenlaisia muutostarpeita opettajien työtä kohtaan ja oppilaitosten arkeen. Hankkeessa etsitään yhteistyötä tehden ratkaisuja arjen haasteisiin ja opettajuuden kehittämiseen sekä keinoja johtamisen tukemiseksi. 

Kehittämisteemoja ovat:

  • Teema-alue 1 Opetussuunnitelmien pedagoginen kehittäminen
  • Teema-alue 2 Opettajankoulutusten yhteinen opintotarjonta erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen teema-alueelta
  • Teema-alue 3 Kohti uutta toimintakulttuuria 

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

 

Koordinaattori: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektipäällikkö Haaga-Helia AOKKssa: Susanna Löf
Kesto: 2018-2021
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi
Rahoittaja: OKM

Countdown