Olet täällä

KaPu - Kannustava puhe

KaPu - Kannustava puhe
KaPu-hanke on ajankohtainen, sillä nuorten työhön ja ammattiin sitouttaminen sekä tunneosaaminen on avainasemassa tulevaisuuden työssä.

Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke "Kannustava puhe (KaPu) - Mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään?"

On huolestuttavaa, että niin moni nuori vastavalmistunut harkitsee alan vaihtoa. Ongelma on vakava, sillä juuri tieto-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä tulee tulevaisuudessa olemaan pulaa. Tutkimusten mukaan hyvä tunneilmapiiri, innostus ja ilo sekä kannustava puhe lisäävät työn tuottavuutta ja työn imua.

Kannustava puhe -hankkeen tavoite on tutkia nuorten vastavalmistuneiden työhön ja ammattiin sitoutumista. Hanke kohdistuu tieto-, sosiaali- ja terveysalanaloihin ja hyödyntää tutkimuksessa erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimustyön lopputuloksena syntyy työhön sitoutumisen kehittymisen ja rakentumisen malli ja kuvadialogin työpajamalli.

Hankkeen nimi: KaPu - Kannustava puhe
Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektipäällikkö: Annica Isacsson

Kesto: 1.8.2019 – 31.1.2021
Kumppanit: Haaga-Helia, Metropolia ja HUMAK
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/tyosuojelurahaston_varillinen_vaakalogo_1.jpg

Countdown