Olet täällä

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk), Helsinki

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk), Helsinki

Uudistuvan journalismin koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa viestintä- ja media-alan asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä.

Tutkinnon suorittanut  hallitsee kehittämisprosessin vaiheet. Hän osaa hyödyntää alan tutkimustietoa ja trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tehdä muutosta vaativissa tilanteissa perusteltuja, strategisia päätöksiä.

Kehitä vahvuuksiasi ja kasvata verkostoasi 

Kukin opiskelija keskittyy opinnoissaan opinnäytetyönä tehtävään kehittämishankkeeseensa, jonka halutaan tuottavan uusia tuotteita, liikeideoita tai toimintatapoja työelämään. Hanke voi olla toimeksianto esimerkiksi omalle työnantajalle tai sen voi tehdä itsenäisesti. Opiskelija perehtyy kehittämismenetelmiin ja valitsee ohjatusti hankettaan tukevia muita opintoja, esimerkiksi markkinointia, innovaatiomenetelmiä, palvelumuotoilua tai monimediakerrontaa.  

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla jo on journalismin tai viestinnän alempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemusta alalta. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa yhdessä vuodessa. Opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä. Alle 240 op:n laajuisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja, jotka voi suorittaa Haaga-Heliassa tultuaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan. 

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Valmennusryhmissä kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti. Haaga-Helian opettajien lisäksi opetuksessa on mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja osaajia. 

Opintoihin kuuluu kolmen kokonaisen päivän intensiivijakso ensimmäisen lukukauden alussa tammikuussa. Osa lähiopetuksesta on lauantaisin, ja suurin osa 2–3 kertaa viikossa iltaopetuksena. Opetuskieli on suomi. Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman valmentavan opettajansa kanssa.

Täällä voit tutustua aiempiin kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja tutkinnosta koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä: anne.leppajarvi@haaga-helia.fi / 040 488 7525.

 

Tutkinto: Medianomi (ylempi AMK), 60 op

Kampus: Pasila
Opiskelumuoto: intensiivi-, ilta- ja verkko-opiskelu

Syksyn 2019 yhteishaku

Hakuaika: 4. - 18.9.2019 klo 15.00 opintopolku.fi -palvelussa
Koulutus alkaa: tammikuu 2020
Valintaperusteet Opintopolussa
Ennakkotehtävä ja CV-pohja on julkaistu Haaga-Helian verkkosivuilla. Tehtävä tulee liittää 25.9.2019 klo 15.00 mennessä hakulomakkeelle.  
Valintakoeohjeet: Valintakoe pidetään 5.11.2019 ja siihen kutsutaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävästä voi saada yhteensä enintään 25 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen.

Hakutilasto

Countdown