Olet täällä

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Haaga-Helian journalismikoulutuksessa voit opiskella vuodessa suoritettavan 30 opintopisteen Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen. Seuraava haku ja ryhmän aloitus syksyllä 2020. Lisätiedot hausta päivitetään tälle sivulle toukokuussa 2020.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla todetaan muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Tällaisia voivat olla muun muassa liikunta-alan opistotasoinen koulutus, liikunta-alan työkokemus, pitkä urheilutausta tai muu soveltuva koulutus. Koulutus tarjoaa myös jo alalla työskenteleville tai muuten journalistisen osaamisen saavuttaneille mahdollisuuden täydentää osaamistaan. Hakijalta odotetaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta liikuntaan ja urheiluun.

Koulutuksen sisältö

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus on suunniteltu yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutus antaa valmiudet monimediaiseen työskentelyyn urheilujournalistina, alan viestintätehtävissä sekä seura- ja järjestötoiminnassa.

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

  1. Urheilujournalismin erityispiirteet ja historia: Opiskelija osaa suhteuttaa urheilujournalismin nykytilan peilaamalla sitä alan historiaan ja kehitykseen. Opiskelija kertaa journalismin perusperiaatteet ja suhteuttaa ne urheilujournalismin erityispiirteisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään urheilutoimittajan työn sisältöä ja vaatimuksia.
  2. Urheilumedia ja journalistinen tarinankerronta: Opiskelija tutustuu erityisesti suomalaisen urheilumedian edustajiin ja oppii tunnistamaan niiden erityispiirteitä. Opiskelija tutustuu urheilutoimittajan toimintaympäristöön myös freelancer-yrittäjänä. Opiskelija oppii tuottamaan samasta sisällöstä juttuja eri kanaviin ja ymmärtämään eri ilmaisutapojen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Opiskelija oppii hyödyntämään tarinallisia elementtejä journalistisissa sisällöissä, harjoittelee eri juttutyyppejä sekä juttujen versiointia. Opiskelija oppii käyttämään sosiaalisen median kanavia yleisöjen tavoittamisessa. Opiskelija tutustuu syvällisemmin myös eri urheilulajeihin toimittajan näkökulmasta.
  3. Haastattelutekniikka ja tiedonhankinta: Opiskelija oppii hyödyntämään haastattelutekniikkaa tiedonhankinnassa ja sisällöntuotannossa. Opiskelija ymmärtää kriittisten kysymysten ja taustoittamisen merkityksen osana haastattelutilannetta. 
  4. Urheilu-uutiset ja radiotyö: Opiskelija harjaantuu nopeaan uutistyöhön. Opiskelija oppii uutissähkeen kieltä ja ilmaisua sekä ymmärtää lähdekritiikin ja faktantarkistuksen merkityksen osana journalistista työprosessia. Opiskelija oppii ja syventää radiotyön tietojaan ja taitojaan, äänenkäyttöään ja ilmaisuaan.
  5. Tv-työ: Opiskelija kertaa sekä päivittää  tv- ja video-ilmaisun journalistiset mahdollisuudet. Hän syventää osaamistaan tv-jutun, videokerronnan sekä mobiilijournalismin dramaturgiasta ja erilaisista rakenteista.  Opiskelija harjaantuu esiintymään kameralle ja suunnittelemaan studio-ohjelmia.
  6. Työelämäprojektit: Opiskelija työskentelee yhdessä tai useammassa työelämäprojektissa ja oppii niissä soveltamaan koulutuksessa hankittuja tietoja ja taitoja. Samalla opiskelija luo itselleen verkostoja ja työelämäkontakteja. Aiemmissa koulutuksissa työelämäprojekteja on tehty MTV3:n, Etelä-Suomen Sanomien, Yleisradion, Olympiakomitean ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.

Koulutuksen toteutus

Erikoistumiskoulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, tiimityöskentelystä sekä osallistumisesta työelämäprojekteihin. Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, Helsinki). Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat saavat ennakko- ja kotitehtäviä lähiopetusjaksojen päätteeksi. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen vaatii ennakkotehtävien deadlineissä pysymistä.

Koulutuksen hinta

Parhaillaan käynnissä olevan koulutuksen opiskelijamaksu on 1900 € (alv. 0%).

Lisätietoja 

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen koordinaattori Esko Hatunen: esko.hatunen(at)haaga-helia.fi / 040 488 7226
Journalismin koulutusohjelman koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi: anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi / 040 488 7525

Countdown