Olet täällä

Journalismin koulutus, medianomi (AMK), Helsinki

Journalismin koulutus, medianomi (AMK), Helsinki

Journalismin koulutusohjelmassamme opiskelija saavuttaa toimittajan työssä vaadittavan ammattiosaamisen.

Journalismin koulutuksesta valmistuva medianomi (AMK) osaa työskennellä monikanavaisesti. Hän hallitsee journalistisen tiedonhankinnan ja erilaiset juttutyypit, valokuvauksen ja video- ja radiotyöskentelyn. Hän osaa taiton ja datajournalismin perusteet. Hän käyttää hyvää ja elävää suomen kieltä sekä tuntee mediakentän, vastuunsa toimittajana, viestinnän prosessit sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteet.

Journalismin koulutus antaa valmiudet toimia toimittajana myös kansainvälisessä ympäristössä ja luo pohjan myös yrittäjänä toimimiselle. Hanketyöskentely ja journalistiset työelämäprojektit eri media-alan yritysten ammattilaisten kanssa sisältyvät opintoihin mahdollistaen verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opiskeluaika on neljä vuotta.

Tutkintonimike: medianomi (AMK), laajuus 240 op

Koulutusohjelma: Journalismikoulutus 
Toimipiste: Pasila  
Valmistuneiden nimikkeitä: toimittaja, tiedottaja, viestinnän asiantuntija

Kevään 2020 yhteishaku päivätoteutukseen (tutkintoon johtavaa koulutusta)

  • Hakuaika: 18.3.–1.4.2020 klo 15.00
  • Etukäteistehtävä ja valintakoetiedot julkaistaan 25.2.2020 klo 9.00.
  • Karsiva etukäteisnäyttötehtävä on palautettava 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.
  • Valintakoe 26.5.2020. Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostitse 140 hakijaa karsivan etukäteisnäytön perusteella.
  • Koulutus alkaa elokuussa 2020
  • Hakutilasto
  • Valintaperusteet Opintopolussa

 

Opiskelijoidemme kokemuksia journalismin opinnoista

Maahanmuuttajataustaisten toimittajien koulutuskokonaisuus (ei tutkintoon johtava)

Vuoden kestävä koulutuskokonaisuus käynnistyy keväällä 2019. Lisätietoa koulutuksesta.

Countdown

Näin homma etenee

Tutustu tarjontaan
www.haaga-helia.fi

Hae hakuaikana

Osallistu valintakokeeseen

Tulokset julkaistaan

Ota opiskelupaikka vastaan

Koulutus alkaa