Olet täällä

Elintarvikeviennin Osaaja

Elintarvikeviennin Osaaja

Elintarvikeviennin Osaaja -hanke lisää elintarvikealan yritysten vientiosaamista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan yritysten vientiosaamista tuottamalla ja pilotoimalla Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma (30 op), joka täyttää ammattikorkeakoulutasoisen erikoistumiskoulutuksen kriteerit. Koulutus perustuu elintarvikealan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin. Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma toteutetaan moduulimuotoisesti. Ohjelma sisältää viisi moduulia, jotka muodostuvat lähiopetuspäivistä, työpajatyöskentelystä ja verkko-opetuksesta. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät työelämän tarpeista lähtevän kehittämistehtävän. Ensimmäinen ohjelma alkaa syksyllä 2018.

Kohderyhmään kuuluvat kasvuhakuiset elintarvikealalla toimivat pk-yritykset ja henkilöt, joilla on soveltuva, vähintään amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta ja jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi.

 

Koordinaattori: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kesto: 15.12.2017 – 31.12.2019
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Tarja Römer-Paakkanen
Kumppanit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Countdown