Olet täällä

Journalismi

Journalismi

Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa myös journalismin opintoja. Kevätlukukaudella 2020 järjestetään nimenomaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille toteutukset mediakirjoittamisesta sekä podcasteista:

Mediakirjoittaminen, 5 op, COM8KJ001-3001:

Tule oppimaan mediakirjoittamista! Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat kehittää taitojasi kirjoittavana kansalaisena ja median käyttäjänä. Kurssilla perehdyt median tekstityyppeihin ja käytäntöihin, analysoit tekstejä, harjoittelet tiedonhankintaa ja erilaisten tekstilajien kirjoittamista, pohdit kirjoittajan tavoitteita ja vastuita erilaisissa mediaympäristöissä. Noin 30 tuntia lähiopetusta ja runsaasti kirjoitusharjoituksia.

Ajoitus: 1.4. - 19.5.2020: 8 lähiopetuskertaa keskiviikkoisin klo 17 - 20 sekä itsenäistä työskentelyä, Pasilan kampus.

Vastuuopettaja ja lisätietoja: Miisa Jääskeläinen, journalismin koulutusohjelma, miisa.jaaskelainen(at)haaga-helia.fi
 

Podcastin suunnittelu ja toteutus, 5 op, COM8KJ002-3001:

Kurssi soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut podcastin tekemisestä. Kurssi tarjoaa oppia niin vasta-alkajille kuin jo vähän edistyneemmillekin. Kurssilla keskitytään sisällön ideointiin, suunnitteluun ja tuottamiseen. Tekniikasta opitaan vain olennaisimmat tiedot ja taidot. Jokainen kurssin osallistuja tekee kurssin aikana oman podcast-pilotin.

Kurssin jälkeen osallistujilla on käsitys siitä, mitä podcast ilmaisumuotona on. Kurssilla saa myös käsityksen podcastin tuottamisen prosessista: ideasta valmiiseen julkaisuun.

Ajoitus: 30.3. - 21.5.2020: 11 lähiopetuskertaa maanantaisin ja torstaisin klo 16 - 20 (ma 30.3.; to 2.4.; ma 6.4.; to 16.4.; ma 20.4.; to 23.4.; ma 27.4.; ma 4.5.; ma 11.5.; to 14.5.; ma 18.5.) sekä itsenäistä työskentelyä, Pasilan kampus. Kurssiin liittyy ennakkotehtävä, joka julkaistaan Moodle-verkkoalustalla ma 2.3.

Vastuuopettaja ja lisätietoja: Esko Hatunen, journalismin koulutusohjelma, esko.hatunen(at)haaga-helia.fi
 

Muiden journalismin koulutusohjelman kurssien osalta otathan huomioon nämä seikat:

1. Ensimmäisen lukukauden opintoja on tarjolla vain syksyisin. Opintojaksot täyttyvät pääasiassa aloittavista tutkinto-opiskelijoista ja paikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on hyvin rajoitetusti (keskimäärin 2 - 4 paikkaa/toteutus). Paikat opintojaksoille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eikä mahtumisesta voi saada takeita avoimeen AMK:n opiskelijaksi ilmoittauduttaessa.

2. Journalistin työ 3 -kokonaisuus (syyslukukaudella) järjestetään harjoitustoimitustyöskentelynä, joissa osat on integroitu toisiinsa (Uutis- ja ajankohtaisjournalismi, Verkkojulkaisun perusteet ja Radiotyö 1). Avoimen opiskelija voi osallistua niille vain, jos hän osallistuu kaikkiin kokonaisuuden osiin. Opetus järjestetään ke - pe klo 9 - 16. Poikkeuksena on Lehtitaitto, johon voi osallistua erillisinä.

Poikkeuksena ovat Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä (JT2) sekä Lehtitaitto (JT3), joihin voi osallistua erillisinä.

3. Huomaathan, että useilla myöhempien lukukausien opintojaksoilla on edeltävyysehtoja: opiskelijalla tulee olla suoritettuna joko mm. noita 1. lukukauden opintojaksoja tai hänen on pystyttävä osoittamaan vastaavat tiedot ja taidot. Edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin, jotka löydät opinto-oppaasta.

Jos suunnittelet hakevasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, tässä vielä muutama vinkki:

  • Käytä suunnittelun apuna opetussuunnitelman suoritusjärjestystä. Nyrkkisääntönä on, että parittomien lukukausien opinnot järjestetään pääsääntöisesti syksyisin ja parillisten keväisin.
  • Voit suorittaa opintoja myös Exam-verkkotentteinä (lisätietoa Examista Mynetissä). Journalismin koulutusohjelman Exam-suoritettavat opintojaksot ovat Muuttuva mediamaisema (5 op), Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö (3 op), Kansantalous ja hyvinvointi (3 op, lokakuusta 2019 lähtien), Media ja yleisö (3 op), Media-analyysi (5 op) sekä Global Challenges for Journalists (5 op).
  • Väylässä voit edetä, vaikka et mahtuisikaan Journalistin työ -kokonaisuuksiin tai et voi osallistua niihin vaaditulla laajuudella. Voit saavuttaa vaadittavat 55 op opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintoja suorittamalla vähintään 15 opintopistettä medianomi-tutkintomme pakollisia opintojaksoja. Loput 40 opintopistettä voivat olla  myös muita alemman korkeakoulutason opintoja, koska tutkintoomme kuuluu 40 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja.
  • Tullakseen hyväksytyksi väyläopiskelijana journalismin tutkinto-opiskelijaksi tulee keskiarvon olla vähintään 3.

Opetustarjonta-sivulta löydät kaikki opintojaksot ja niiden aikataulut sekä opintojaksojen ilmoittautumistilanteet. 

Opetustarjonta: Journalismin koulutusohjelma

Journalismin koulutuksen opetussuunitelma

Katso myös Opintojen suositeltu suoritusjärjestys opintonsa 2016 tai myöhemmin aloittaville

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu avoimen amk:n opiskelijaksi täällä!

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset: Opintopalvelut
Opiskeluun avoimessa AMK:ssa liittyvät kysymykset: avoinamk.ohjaus(at)haaga-helia.fi
Tutustuthan myös Opiskeluohjeisiin.
Tarkemmin nimenomaan journalismin koulutusohjelman opinnoista voit kysyä koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi

 

 

 

Countdown