Olet täällä

Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys

Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys

Logo

3AMK:n yrittäjyyden alueella tehtävän yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijoiden aktivointi ja innostaminen. Yrittäjyyttä edistetään erilaisten innovaatioprojektien ja intensiivitoteutusten avulla. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille tarjotaan yhteisiä yrityspalveluita, tapahtumia sekä neuvontaa. Projektien avulla kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyritään törmäyttämään ja näin lisätä opiskelijoiden intoa yrittäjyyteen. 

Yksi 3AMK:n yrittäjyyteen innostava toteutus on yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp, jossa opiskelijat kehittävät yritysideaansa yhdessä muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden sekä osaavien mentoreiden avustuksella. Henkilöstön yrittäjyysvalmiuksia kehitetään erilaisten työpajojen avulla. 3AMK:n omissa yrityskiihdyttämöissä kehitetään yrittäjyyden opettamista, mikä palvelee sekä 3AMK:n opiskelijoiden että henkilöstön yritystaitojen kehittymistä.

Erilaiset 3AMK-työelämäprojektit kehittävät opiskelijoiden työelämäosaamista. Yksi projekteista on kesäopintoina järjestettävä 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus, jossa opiskelijat ratkovat mukana olevien yritysten asettamia haasteita yhdessä yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Hannele Mennala
StartUp School Manager
Hannele.Mennala@haaga-helia.fi
p. 050 4868 586

Countdown